Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 15/8 – 19/8

23 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần tới.

Theo thống kê, 23 tổ chức thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần 15/8 – 19/8. Trong đó, 2 doanh nghiệp thưởng cổ tức, 4 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu và 17 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền.

Trong 2 đơn vị thưởng cổ phiếu, Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HoSE:CRE ) công bố tỷ lệ thực hiện cao hơn với 30%, tương đương người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới. Theo đó, doanh sẽ phát hành gần 60,5 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Cen Land cũng sẽ chào bán 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Giá bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/8 đến ngày 9/9, đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/8 đến ngày 13/9. Mức giá bán trong đợt phát hành này của Cen Land bằng 45% thị giá CRE trên sàn (22.100 đồng/cp).

Tổng giá trị theo mệnh giá của hai đợt phát hành trên là 2.620 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty lên 4.637 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.566 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 288 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và thực hiện 32% kế hoạch cả năm.

Theo giải trình của công ty, do tình hình thị trường bất động sản trong quý II có nhiều biến động không thuận lợi. Hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản. Điều này dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp không kịp ra hàng trong quý II dẫn đến doanh thu đầu tư thứ cấp giảm kéo theo lợi nhuận giảm.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông đã thông qua tổng cổ tức năm 2021 là 42% bao gồm 12% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Doanh nghiệp đã tạm ứng tiền mặt 12% vào cuối năm trước.

Qua nửa đầu năm, công ty báo cáo doanh thu hoạt động đạt 1.838 tỷ đồng, tăng 9%; lãi trước thuế 874 tỷ đồng và lãi sau thuế 717 tỷ đồng, cùng tương đương cùng kỳ năm trước. Năm nay, công ty chứng khoán đề ra mục tiêu doanh thu hoạt động 3.240 tỷ đồng, giảm 12,6% so với thực hiện 2021; lãi trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng 2,7%. Như vậy, VCSC thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và 46% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Với các doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1 – UPCoM:FT1 ) có mức chi trả cao nhất với tỷ lệ 45%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Với 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FUTU1 dự chi gần 32 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông vào ngày 21/9.

Công ty mẹ của FUTU1 là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM – UPCoM:VEA ) với 55% vốn góp vào FUTU1. Kể từ khi lên sàn chứng khoán, đây là mức cổ tức cao nhất của Phụ tùng máy số 1. Năm 2020, 2019, 2017, mức cổ tức là 35%; trong khi mức cổ tức năm 2018 là 32%.

VO

Bài viết khác

Tác giả: VangbacHaiPhong .vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *